Шар бичигтэй япон явах гэж хүлээж буй хүмүүсийн анхааралд

お知らせ

Монгол дахь Япон элчин сайдын яам 8/31 хүртэл бичиг баримт хүлээж гэж мэдэгдэж байна.

一覧に戻る